V dnešní uspěchané době častokrát udržujeme některé pěkné zvyky a tradice aniž bychom si uvědomovali jak vznikly. Jak je to například se svatomartinskou husou, vínem a sladkostmi?

Sv. Martin nejezdil na bílém koni. Žil poustevnickým životem a stravoval se prostě. Jak tedy vznikla tato tradice?

Pro naše předky byl tento svátek posledním významným svátkem před adventem. Obdobím kdy se věřící půstem nebo střídmou stravou připravovali na vánoční svátky.

Bílí kůň se na obrazy sv. Martina pravděpodobně dostal jako symbol čistoty v soucitu. Není divu, že si jej naši předkové následně spojili také s příchodem zimy.

Husí hody

Původ spojitosti tradice husí pečínky se sv. Martinem můžeme najít ve dvou legendách. Ta první říká, že husy svatého Martina při bohoslužbě tolik rušily, že nyní každý rok pykají na svatomartinském pekáči.

Druhá legenda praví, že se svatý Martin předtím, než byl zvolen biskupem, ukrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily, takže se nakonec Martin biskupem stát musel.

Ať už to bylo jakkoliv, pečená husa patřila k nejhlavnějším pokrmům tohoto svátku. V rozdělování masa na statcích dříve vládla přísná pravidla. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha dostal stehno a zbytek pečínky si nechal hospodář. Kůže s husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo mezi prsty, aby se netvořila kuří oka. (zdroj: české tradice)

Martinské rohlíky

Na svatého Martina se dodnes v různých regionech pečou tradiční martinské rohlíky. Jde o sladké pečivo zapletené do copu, sypané mákem nebo plněné povidly. Dříve s nimi dívky obdarovávaly své hochy anebo se darovaly odcházejícím čeledínům a děvečkám. Na den sv. Martina totiž vycházel konec služby, která se buď na další období prodlužovala nebo se vyplácela mzda.

Svatomartinské víno

K husím hodům patří neodmyslitelně i víno. První lahve mladého Svatomartinského vína se začnou otevírat tradičně 11.11. v 11 hodin a 11 minut. Letošní Svatomartinská vína budou podle všeho vynikající. Díky příznivému počasí se očekává kvalita, která se objevuje jednou za čtvrt století. Naposledy byla srovnatelná kvalita s tou letošní v roce 1992.

Dá se očekávat slabší obsah kyseliny a vyšší procento zbytkového cukru, jelikož odrůdy, které se používají na výrobu Svatomartinských vín (Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Portugalské modré, případně Svatovavřinecké) dosáhly vysokého stupně cukernatosti, odpovídající úrovně přívlastkových vín.

Sněhová nadílka

Naši předkové v dřívějších dobách věnovali počasí velkou pozornost. To, jaké bude počasí mělo podstatný vliv na úrodu a tudíž i na jejich život. Po čase vypozorovali různé skutečnosti, díky kterým se dalo předpokládat jaké rozmary si počasí vymyslí.

Přiřadili tak k různým datům lehce zapamatovatelné říkanky (pranostiky). Pranostiky se nedají vnímat jenom jako holé fráze, na mnoho z nich se můžeme spolehnout i v dnešní době. Právě na den, kdy se slaví svátek svatého Martina, nejčastěji přišly první sněhové vločky.

Co myslíte, přijede letos Martin na bílém koni? Zatím to zdaleka tak nevypadá, nicméně se necháme překvapit.

Zdroj: [http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni-styl-v-CR/Tradice/Svaty-Martin-a-tradice]


Jiří Švec
Jiří Švec

Restauraci jsme zakládali s rodiči. Vždy mě bavilo obsluhovat zákazníky, starat se o to, aby se dobře najedli, napili a příjemně strávili svůj čes u nás. Když zákazníci odcházejí spokojení, jsem spokojen i já. Je to pro mne velká odměna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.